Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune i Akershus. Det naturbetegnende gårdsnavnet antyder at gården er svært gammel, og at den kan ha bli ryddet i første hundreår av vår tidsregning. Denne antagelsen støttes av arkeologiske funn som er gjort på eiendommen, bl.a. på «Karihagan», et av de store gravfeltene i kommunen. Jord gård eies og drives av Ole Oddvar Grasdalen og Margrete Eknæs.

På gården drives det med produksjon av korn, timoteifrø og grovfôr. Gårdens ammekubesetning, utleiestall og hobbyhøner bidrar til et variert dyreliv på gården. Gården har flere beiteområder, både kulturbeiter og skogsbeiter, som benyttes av gårdens hester og ammekuer.  Fra gårdsskogen hentes det hvert år ut en del ved og tømmer.

Vi har en tradisjon for å inkludere mennesker med behov for oppfølging og arbeidstrening i gårdsdrifta. Jord gård tilbyr grønn omsorg gjennom organisasjonen ’Inn på tunet’. Vi har lang fartstid med å tilby hestemarkedet grovfôr og strø. På gården produseres høy, høyensilasje og halm til hest for salg. Vi importerer og selger også flis og torvstrø. Gården har også lager og boliger for utleie.Øvrige ansatte

Taras

Mobil: 919 04 582