.,
Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune i Akershus. Det naturbetegnende gårdsnavnet antyder at gården er svært gammel, og at den kan ha bli ryddet i første hundreår av vår tidsregning. Denne antagelsen støttes av arkeologiske funn som er gjort på eiendommen, bl.a. på «Karihagan», et av de store gravfeltene i kommunen. Jord gård eies og drives av Ole Oddvar Grasdalen og Margrete Eknæs.

Katrine Eikanger


Katrine Eikanger
Stallsjef og kontor

Jord gård, 1433 Ås
Mobil: 974 13 336
E-post: