På Jord gård er vi opptatt av å utnytte gårdens muligheter og ressurser på en best mulig måte.
I tillegg til tradisjonell kornproduksjon, brukes jorda til produksjon av timoteifrø og til fôrproduksjon. Gården har stallplasser til utleie, både hestebokser og utegang.

Se våre øvrige tjenester