.,
Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune i Akershus. Det naturbetegnende gårdsnavnet antyder at gården er svært gammel, og at den kan ha bli ryddet i første hundreår av vår tidsregning. Denne antagelsen støttes av arkeologiske funn som er gjort på eiendommen, bl.a. på «Karihagan», et av de store gravfeltene i kommunen. Jord gård eies og drives av Ole Oddvar Grasdalen og Margrete Eknæs.

Ole Oddvar Grasdalen


Ole Oddvar Grasdalen
Jord gård, 1433 Ås
Mobil: 993 51 034
E-post: ole@jordgard.no

Utdannelse:
Agronom fra Søve landbruksskole.
Agrotekniker i landbruksøkonomi og regnskap fra Foldsæ.
Skogskolen i Saggrenda, Kongsberg.
Ingeniør Bygg og anleggslinja, Gøteborgs Tekniske Institutt.

I tillegg til å være hovedansvarlig for gårdsdrifta, er Ole Oddvar daglig leder i Olmas AS som driver med gravejobber, håndverks- og vaktmestertjenester i Follo og omegn.