.,
Vi produserer og tilbyr grovfôr. Gården har stallplasser med utegang for hest. Vi tilbyr "grønn omsorg" gjennom Inn på tunet. Hos oss kan du leie lagerrom i forskjellige størrelser, samt at vi utfører leiekjøring med forskjellige landbruksmaskiner.

Strø (flis, torvstrø og halm)


I sortimentet har vi: Torv fra Stokås. Dette er en lys type torv, som finnes i to kvaliteter – siktet og usiktet. Flis fra YesBox.
Strø (flis, torvstrø og halm)
Halm fra gårdens kornproduksjon, som leveres både i rundballer og firkantballer. Ta kontakt med Ole Oddvar for mer informasjon og bestilling.