.,
Vi produserer og tilbyr grovfôr. Gården har stallplasser med utegang for hest. Vi tilbyr "grønn omsorg" gjennom Inn på tunet. Hos oss kan du leie lagerrom i forskjellige størrelser, samt at vi utfører leiekjøring med forskjellige landbruksmaskiner.

Matjord


Vi produserer matjord basert på overskuddsmasser og kompostert husdyrgjødsel. Jorda blandes og siktes gjennom vårt sikteverk.

I sortimentet har vi:

  • Plenjord
  • Blomsterjord iblandet husdyrgjødsel

I tillegg produserer vi jordforbedringsmiddel til blomsterbed, planting av trær og busker m.m. Denne er basert på kompostert hestemøkk der det hovedsaklig er brukt torv som strø.

Ta kontakt med Ole Oddvar for mer informasjon og bestilling.


Image for MatjordImage for Matjord