.,
Vi produserer og tilbyr grovfôr. Gården har stallplasser med utegang for hest. Vi tilbyr "grønn omsorg" gjennom Inn på tunet. Hos oss kan du leie lagerrom i forskjellige størrelser, samt at vi utfører leiekjøring med forskjellige landbruksmaskiner.

Grovfôr (høy, frøhøy og høyensilasje)


Eng passer godt inn i driftssystemet vårt, og er i tillegg godt egnet som vekstskifte i kornproduksjonen. Frøhøy er et bonusprodukt fra timoteifrødyrkingen.

4 hester som forer på en høyballEn del av grasavlingen blir vinterfôr til gårdens ammekuer, men mesteparten av enga blir brukt til produksjon av hestefôr, både til de hestene som er oppstallet på gården og for salg. Vårt mål er å produsere hestefôr med optimal næringsverdi og god hygienisk kvalitet.

Høy

Erfaringen tilsier at graset bør slås ved begynnende blomstring. Etter at graset er slått, bruker vi ei traktormontert sprederive til å spre graset utover og få tørkeprosessen i gang. Så er det bare å håpe på at værforholdene legger til rette for en effektiv høytørk! Avhengig av værforholdene sprer vi høyet en-to ganger til før vi samler det i høyranker og gjør klart til pressing. Høyet presses i firkantballer og låvetørkes til ca. 85% tørrstoff for å sikre at høyet blir lagringsstabilt. Høytørka vår er konstruert slik at solvarmen fra det mørke låvetaket utnyttes til oppvarming av lufta.

Høyensilasje

En del av avlingen presses i rundballer og pakkes i 12 lag plast. Dette graset har en tørrstoffprosent på mellom 70 og 80 % og betegnes som høyensilasje, altså en mellomting mellom høy og ensilasje. Høyensilasje er mindre arbeidskrevende å produsere, og er derfor et rimeligere alternativ enn tradisjonelt tørrhøy. Når ballen først er åpnet, har høyensilasje redusert holdbarhet. Bruk av høyensilasje passer derfor best om man har flere hester på stallen.

Frøhøy

Frøhøyet høstes først etter at frøet er modent og har derfor høyt innhold av fiber og moderat til lavt energiinnhold. Slikt høy egner seg spesielt godt til hester som har lett for å legge på seg og i fôringsopplegg med fri tilgang på grovfôr.
 

Vi produserer også grovfôr i Hovin i Telemark. Mesteparten av arealene i Hovin består av varig eng med et betydelig innslag av urter. Slåtten i Hovin skiller seg også ut med mye bratt terreng der maskiner ikke alltid kommer til. Det handler her mye om å ta vare på kulturlandskapet, og både selve slåtten og bakketørkingen forutsetter mye manuell innsats.

 
Kontakt Ole Oddvar for mer informasjon eller bestilling.