.,
Vi produserer og tilbyr grovfôr. Gården har stallplasser med utegang for hest. Vi tilbyr "grønn omsorg" gjennom Inn på tunet. Hos oss kan du leie lagerrom i forskjellige størrelser, samt at vi utfører leiekjøring med forskjellige landbruksmaskiner.

Aberdeen Angus


Gården har en ammekubesetning med Aberdeen Angus kjøttfe. Aberdeen Angus har sitt utspring i området rundt Aberdeen og Angus i det nordøstlige Skottland. Rasen er en av de eldste kjøttferasene i Europa og trolig verdens mest utbredte med over 500 millioner individer.
Aberdeen Angus

Etterspurt Kjøttkvalitet

Typisk for Aberdeen Angus er kjøtt med fine muskeltråder og godt fordelt intramuskulært fett (marmorering). Dette gir saftig, mørt kjøtt som er etterspurt verden over.

Gode moregenskaper

Med ammeku, menes ku som går med kalven sin fra fødsel til avvenning. Anguskua har lette kalvinger, og hun har et godt utviklet morsinstinkt, dvs. at hun passer godt på kalven sin.

Effektiv grovfôrutnytter og landskapspleier

Rasen Aberdeen Angus er kjent for å utnytte grovfôret svært godt og har god tilvekst med minimal bruk av kraftfôr. Blader fra trær og kratt er en viktig del av dietten i beitesesongen. Blant kjøttferasene, omtales Aberdeen Angus som Landskapspleier nr 1, og de har god tilvekst selv på varierende beitekvalitet. De har meget gode flokkegenskaper, og holder godt sammen på beite. Med sin moderate vekt, har de ingen problemer med å ta seg fram i ulendt terreng, og det blir mindre tråkkskader sammenlignet med tyngre kjøttferaser. Vi ønsker å utnytte gårdens beiteressurser optimalt, og Angus-dyra passer derfor godt inn i driftsopplegget vårt.