.,
Vi produserer og tilbyr grovfôr. Gården har stallplasser med utegang for hest. Vi tilbyr "grønn omsorg" gjennom Inn på tunet. Hos oss kan du leie lagerrom i forskjellige størrelser, samt at vi utfører leiekjøring med forskjellige landbruksmaskiner.

Inn på tunet


Jord gård tilbyr grønn omsorg organisert gjennom organisasjonen Inn på tunet.
Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der.

Kjøperen av tjenestene er hovedsakelig kommunen, men kan også være stat og private.

For mer informasjon: Inn på tunet