.,
Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune i Akershus. Det naturbetegnende gårdsnavnet antyder at gården er svært gammel, og at den kan ha bli ryddet i første hundreår av vår tidsregning. Denne antagelsen støttes av arkeologiske funn som er gjort på eiendommen, bl.a. på «Karihagan», et av de store gravfeltene i kommunen. Jord gård eies og drives av Ole Oddvar Grasdalen og Margrete Eknæs.

Margrete Eknæs


Margrete Eknæs
Jord gård, 1433 Ås
Mobil: 918 27 877
E-post: margrete@jordgard.no

Utdannelse:
Sivilagronom husdyrbruk, Norges landbrukshøgskole, Ås.
Doktorgrad i fysiologi og husdyrernæring.
I tillegg til å være engasjert i gårdsdrifta, arbeider Margrete som husdyrforsker ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås.