Jord gård

Naturens matfat er rett utenfor døren.

Om gården

Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune, Akershus. Det naturbetegnende gårdsnavnet antyder at gården er svært gammel, og at den kan ha bli ryddet i første hundreår av vår tidsregning. Denne antagelsen støttes av arkeologiske funn som er gjort på eiendommen, bl.a. på «Karihagan», et av de store gravfeltene i kommunen.

På gården drives det med produksjon av korn, timoteifrø og hestefôr. Produksjonen av hestefôr omfatter høy, høyensilage og frøhøy (fra tomoteifrøproduksjonen). Hvete- og havrehalm selges som både fôr og strø.

Stalldriften består av innendørs avdeling i låven i tillegg til en utegangsstall. Gården har flere beiteområder, både skogsbeiter og kulturbeiter, som benyttes av gårdens hester. Hesteanlegget inkluderer ridestier i skogen, og utenom vekstsesongen gir også jordene fine turmuligheter.

Fra gårdsskogen hentes det hvert år ut en del vedtømmer.

Gården har også lager og boliger for utleie.                     

Bilder fra gården

Bilder fra gården Les mer her

Ole Oddvar

Les mer her

Margrete

Les mer her