Jord gård

Naturens matfat er rett utenfor døren.

Om gården

Jord gård ligger helt nord i Vestby kommune, Akershus. Det naturbetegnende gårdsnavnet antyder at gården er svært gammel, og at den kan ha bli ryddet i første hundreår av vår tidsregning. Denne antagelsen støttes av arkeologiske funn som er gjort på eiendommen, bl.a. på «Karihagan», et av de store gravfeltene i kommunen.

 

På gården drives det med produksjon av korn (vårhvete, høsthvete og havre), timoteifrø og hestefôr. Stalldriften består av 7 bokser i låven og en utegangsstall med plass til 8 hester. Gården har flere beiteområder, både kulturbeiter og skogsbeiter, som benyttes av gårdens hester. 

 

Fra gårdsskogen hentes det hvert år ut en del vedtømmer.

 

Gården har også lager og boliger for utleie.

 

Bilder fra gården

Bilder fra gården Les mer her

Om gården

Om gården