Jord gård

Naturens matfat er rett utenfor døren.

Fôr

Eng passer godt inn i driftssystemet vårt, og er i tillegg godt egnet som vekstskifte i kornproduksjonen. I tillegg til arealene på Jord gård leier vi en del arealer i Follo til grasproduksjon. Graset blir i hovedsak brukt til produksjon av hestefôr, men vi selger også en del fôr til kanin og andre kjæledyr.

 

Engfrøblandingen vi bruker består av 100% timoteifrø, som egner seg best til hest.

 

Etter at graset er slått, bruker vi ei traktormontert sprederive til å spre graset utover og få tørkeprosessen i gang. Så er det bare å håpe på at værforholdene legger til rette for en effektiv høytørk! Avhengig av værforholdene sprer vi høyet en-to ganger til før vi samler det i høyranker og gjør klart til pressing.

 

Slektsgården til Ole Oddvar, i Tinn i Telemark, nyttes også til grasproduksjon. Mesteparten av arealene i Tinn består av varig eng med et betydlig innslag av urter. Slåtten i Tinn skiller seg også ut med mye bratt terreng der maskiner ikke alltid kommer til. Det handler her mye om å ta vare på kulturlandskapet, og både selve slåtten og bakketørkingen forutsetter mye manuell innsats.